Boye Langklep

Boye er tidligere gårdbruker, men jobber nå som smed, treskjærer og knivmaker. Han holder kurs i knivskjæring og var i to år med på å skjære ut den flotte treskjæringen på Saga Oseberg. Han er ny på vårt julemarked og har med seg et par brett som blir laget på kursene hans, men flest kniver.

Du finner han i 3.etasje hvor han sitter med treskjæring under markedet.